87 Pobytové služby sociální péče

NACE Kód
87
NACE Zkrácený text
Pobytové služby sociální péče
NACE Text
Pobytové služby sociální péče
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje činnosti sociálních zařízení poskytujících klientům ubytování. Dále mohou nabízet ošetřovatelskou péči, dohled nebo jiné sociální služby. Samotná zařízení jsou nedílnou součástí těchto služeb a péče, kterou mohou poskytovat, je často kombinací zdravotnické a sociální. Pod zdravotnickou péčí se rozumí především ošetřovatelství.