87.90 Ostatní pobytové služby sociální péče

NACE Kód
8790
NACE Zkrácený text
Ostatní pobytové služby sociální péče
NACE Text
Ostatní pobytové služby sociální péče
NACE Definice
Tato třída zahrnuje činnosti zařízení nabízejících ubytování a péči osobám (kromě seniorů a osob se zdravotním postižením), které nechtějí žít samy anebo nejsou schopny se o sebe postarat.

Zahrnuje:
– celodenní sociální péči o děti a skupiny osob, které nejsou zcela schopny se o sebe postarat, přičemž lékařská péče nebo vzdělávání nestojí v popředí zájmu:
– dětské domovy
– útulky pro bezdomovce
– zařízení, která přijímají svobodné matky a jejich děti

Tyto činnosti mohou vykonávat státní nebo soukromé organizace.

Zahrnuje také:
– činnosti:
– domů na půl cesty pro osoby se sociálními nebo osobními problémy
– domů na půl cesty pro pachatele trestných činů
– nápravných zařízení pro mládež

Nezahrnuje:
– financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
– činnosti ošetřovatelských ústavů (87.10)
– činnosti domovů pro seniory a zdravotně postižené (87.30)
– činnosti spojené s adopcí (88.99)
– krátkodobé ubytování obětí katastrof (88.99)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.31Ústavní sociální péče8790Nepřetržitá sociální péče zaměřená na poskytování sociální pomoci dětem a speciálním skupinám osob s určitými omezeními ve schopnostech postarat se sami o sebe (kromě starších a invalidních občanů, osob s mentálním postižením nebo osob drogově závislých)
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.31Ústavní sociální péče8790Nepřetržitá sociální péče zaměřená na poskytování sociální pomoci dětem a speciálním skupinám osob s určitými omezeními ve schopnostech postarat se sami o sebe (kromě starších a invalidních občanů, osob s mentálním postižením nebo osob drogově závislých)