87.9 Ostatní pobytové služby sociální péče

NACE Kód
879
NACE Zkrácený text
Ostatní pobytové služby sociální péče
NACE Text
Ostatní pobytové služby sociální péče
NACE Definice
-