87.30 Sociál.péče v domovech pro seniory,osoby se zdrav.postižením

NACE Kód
8730
NACE Zkrácený text
Sociál.péče v domovech pro seniory,osoby se zdrav.postižením
NACE Text
Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
NACE Definice
Tato třída zahrnuje činnost domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří nechtějí žít sami anebo nejsou schopni se o sebe postarat. Poskytovaná péče většinou zahrnuje ubytování, stravování, dohled a pomoc v každodenním životě (např. úklidové služby). Součástí těchto domovů někdy bývají také samostatné ošetřovatelské stanice.

Zahrnuje:
- činnosti:
- zařízení chráněného bydlení
- středisek pro seniory s trvalými sociálními službami
- domovů pro seniory s minimálními ošetřovatelskými službami
- domovů pro seniory bez ošetřovatelských služeb

Nezahrnuje:
- činnosti ústavů pro seniory s ošetřovatelskými službami (87.10)
- činnosti ústavů, v nichž lékařská péče nebo vzdělávání nestojí v popředí zájmu (87.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.31Ústavní sociální péče8730Poskytování ústavní péče a individuální péče starším a invalidním občanům sociálními pracovníky
85.14Ostatní činnosti související se zdravotní péčí8730Poskytování ústavní péče a léčba starších a invalidních občanů středním zdravotnickým personálem