87.20 Soc.péče v zař.pro osoby duševně nemocné,závislé na návyk.l.

NACE Kód
8720
NACE Zkrácený text
Soc.péče v zař.pro osoby duševně nemocné,závislé na návyk.l.
NACE Text
Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
NACE Definice
Tato třída zahrnuje činnosti zařízení pro osoby s opožděným duševním vývojem, duševně choré nebo závislé na návykových látkách. Tato zařízení poskytují ubytování a stravování, ochranný dohled, poradenství a určitou míru lékařské péče, nejedná se však o nemocniční péči.

Zahrnuje:
- činnosti:
- zařízení pro léčbu alkoholové a drogové závislosti
- psychiatrických sanatorií
- zařízení chráněného bydlení pro psychicky labilní osoby
- zařízení pro mentálně zaostalé osoby
- domů na půl cesty pro osoby s duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách

Nezahrnuje:
- činnosti psychiatrických oddělení nemocnic a psychiatrických klinik (86.10)
- činnosti zařízení sociální péče s ubytováním jako jsou např. útulky pro bezdomovce (87.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.31Ústavní sociální péče8720Poskytování ústavní péče a léčba pacientů s mentálním postižením a osob drogově závislých sociálními pracovníky
85.14Ostatní činnosti související se zdravotní péčí8720Poskytování ústavní péče a léčba pacientů s mentálním postižením a osob drogově závislých středním zdravotnickým personálem
85.11Ústavní zdravotní péče8720Péče lidem mentálně zaostalým, mentálně nemocným nebo těm, kteří mají problémy s drogami v sanatoriích, preventivních zařízeních, rehabilitačních centrech a podobných zařízeních (ne licencovaná nemocniční péče); zařízení poskytující prostory, rady, ochranný dohled i nějakou zdravotní péči