87.10 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

NACE Kód
8710
NACE Zkrácený text
Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
NACE Text
Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
NACE Definice
Zahrnuje:
– činnosti:
– ústavů pro seniory s ošetřovatelskou službou
– sanatorií
– zotavoven s ošetřovatelskou službou
– ošetřovatelských ústavů

Nezahrnuje:
– domácí péči poskytovanou odbornými zdravotnickými pracovníky (oddíl 86)
– činnosti domovů pro seniory bez nebo jen s minimálními ošetřovatelskými službami (87.30)
– sociální péči s ubytováním dětských domovů, útulků pro bezdomovce apod. (87.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.14Ostatní činnosti související se zdravotní péčí8710Ošetřovatelská péče v zařízeních
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.14 9Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.8710Ošetřovatelská péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče