87.1 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

NACE Kód
871
NACE Zkrácený text
Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
NACE Text
Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
NACE Definice
-