86.21 Všeobecná ambulantní zdravotní péče

NACE Kód
8621
NACE Zkrácený text
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
NACE Text
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
NACE Definice
Zahrnuje:
- všeobecné lékařské konzultace a ošetření všeobecnými (praktickými) lékaři

Nezahrnuje:
- zdravotní péči poskytovanou hospitalizovaným nemocným (86.10)
- činnosti středního zdravotnického personálu, jako jsou porodní asistentky, zdravotní sestry a fyzioterapeuti (86.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.12Ambulantní zdravotní péče (kromě zubní)8621Lékařské konzultace a poradenství v oblasti všeobecného lékařství poskytované praktickými lékaři
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.12Ambulantní zdravotní péče (kromě zubní)8621Lékařské konzultace a poradenství v oblasti všeobecného lékařství poskytované praktickými lékaři