86.10 Ústavní zdravotní péče

NACE Kód
8610
NACE Zkrácený text
Ústavní zdravotní péče
NACE Text
Ústavní zdravotní péče
NACE Definice
Zahrnuje:
- akutní nebo dlouhodobou zdravotní péči, tzn. lékařskou péči, jako je diagnostika, ošetření a léčba, ve všeobecných nemocnicích (např. v městských, krajských, fakultních, vojenských a vězeňských nemocnicích) a ve specializovaných nemocnicích (např. v nemocnicích pro osoby závislé na návykových látkách nebo pro osoby s chronickým duševním onemocněním, na odděleních infekčních nemocí, v porodnicích, ve specializovaných sanatoriích); zdravotní péče je poskytována hospitalizovaným nemocným a je přímo kontrolována lékaři medicíny:
- činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu
- laboratorní a technické služby, vč. činností radiologických a anestetických oddělení
- činnost lékařských pohotovostí
- činnosti na operačních sálech, nemocničních lékáren, přípravu jídla a ostatní nemocniční služby
- služby středisek plánovaného rodičovství, která poskytují lékařskou péči jako je sterilizace a přerušení těhotenství, s ubytováním

Nezahrnuje:
- laboratorní testy a vyšetření všech druhů materiálů a výrobků, s výjimkou lékařských testů a vyšetření (71.20)
- veterinární činnosti (75.00)
- lékařskou péči příslušníků ozbrojených sil v terénu (84.22)
- činnosti zubních ordinací obecné nebo speciální povahy (např. všeobecné zubní lékařství, endodontická a pediatrická stomatologie, orální patologie); čelistní ortopedii (86.23)
- konzultace soukromých lékařů u hospitalizovaných pacientů (86.2)
- lékařská laboratorní vyšetření (86.90)
- činnosti záchranných služeb a dopravu nemocných (86.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.11Ústavní zdravotní péče8610Vše kromě péče o lidi mentálně zaostalé, mentálně nemocné nebo ty, kteří mají problémy s drogami  - v sanatoriích, preventivních zařízeních, rehabilitačních centrech a podobných zařízeních (ne licencovaná nemocniční péče) a kromě zařízení poskytujících prostory, rady, ochranný dohled i nějakou zdravotní péči
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.11Ústavní zdravotní péče8610Vše, kromě péče o lidi mentálně zaostalé, mentálně nemocné nebo ty, kteří mají problémy s drogami - v sanatoriích, preventivních zařízeních, rehabilitačních centrech a podobných zařízeních (ne licencovaná nemocniční péče) a kromě zařízení poskytujících prostory, rady, ochranný dohled i nějakou zdravotní péči