85.59 Ostatní vzdělávání j. n.

NACE Kód
8559
NACE Zkrácený text
Ostatní vzdělávání j. n.
NACE Text
Ostatní vzdělávání j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
- vzdělávání, které není definovatelné úrovní
- školní doučování
- vzdělávací střediska, která nabízejí doplňkové kurzy
- přípravné kurzy ke zkouškám
- jazykové a konverzační kurzy
- počítačové kurzy
- výuku náboženství

Zahrnuje také:
- výcvik plavčíků
- školení v oblasti ochrany zdraví a záchrany života
- kurzy rétoriky
- kurzy rychlého čtení

Nezahrnuje:
- alfabetizační programy pro dospělé (85.20)
- sekundární všeobecné vzdělávání (85.31)
- sekundární odborné vzdělávání (85.32)
- postsekundární vzdělávání (85.4)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
80.42Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání j. n.8559Vše, kromě uměleckého, sportovního a odborného vzdělávání dospělých