85.4 Postsekundární vzdělávání

NACE Kód
854
NACE Zkrácený text
Postsekundární vzdělávání
NACE Text
Postsekundární vzdělávání
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje poskytování postsekundárního, nikoli terciárního vzdělávání, akademických kurzů a udělování absolutorií na bakalářské, vysokoškolské a postgraduální úrovni. Předpokladem pro přijetí je ukončení minimálně vyššího sekundárního vzdělání.

Nezahrnuje:
- vzdělávání dospělých, jak je definováno ve skupině 85.5