85.31 Sekundární všeobecné vzdělávání

NACE Kód
8531
NACE Zkrácený text
Sekundární všeobecné vzdělávání
NACE Text
Sekundární všeobecné vzdělávání
NACE Definice
Tato třída zahrnuje poskytování takového druhu vzdělávání, které dává základy pro celoživotní učení a rozvoj člověka a které umožňuje další vzdělávání. Jednotky klasifikované v této třídě poskytují programy, které jsou obvykle předmětově zaměřeny a vedeny odbornými učiteli; častěji je zaměstnáno více učitelů, kteří poskytují výuku ve své oblasti specializace.

Výuka, s níž se začíná na tomto stupni a která se soustředí na určité předměty, může mít již určitý vliv na profesní orientaci žáků. Výukové programy jsou určeny k tomu, aby studenti buď získali kvalifikaci pro své povolání, nebo byli připraveni na vyšší vzdělávání technického či jiného zaměření nebo bez jakékoliv specializace.

Zahrnuje:
- nižší sekundární všeobecné vzdělávání odpovídající v podstatě povinné školní docházce
- vyšší sekundární všeobecné vzdělávání v zásadě umožňující postsekundární vzdělávání
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
80.21Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání8531Vše (včetně základního vzdělávání na druhém stupni základních škol)