85.3 Sekundární vzdělávání

NACE Kód
853
NACE Zkrácený text
Sekundární vzdělávání
NACE Text
Sekundární vzdělávání
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje poskytování sekundárního všeobecného a sekundárního odborného vzdělávání.

Nezahrnuje:
– vzdělávání dospělých, jak je definováno ve skupině 85.5