85.20 Primární vzdělávání

NACE Kód
8520
NACE Zkrácený text
Primární vzdělávání
NACE Text
Primární vzdělávání
NACE Definice
Primární vzdělávání je zpravidla poskytováno dětem, nicméně tato třída zahrnuje také alfabetizační programy pro dospělé.

Zahrnuje:
- provádění všeobecně vzdělávací výuky a s tím související celoroční výuková práce s cílem poskytnout žákům základní znalosti čtení, psaní a matematiky a elementární porozumění v předmětech či oblastech jako je dějepis, zeměpis, přírodní vědy, společenské vědy, umění a hudba

Zahrnuje také:
- alfabetizační programy v rámci nebo mimo rámec školského systému, které se svým obsahem podobají programům primárního vzdělávání, avšak jsou určeny lidem, kteří jsou svým věkem považováni za příliš staré pro navštěvování základních/obecných škol (tj. alfabetizační programy pro dospělé)

Nezahrnuje:
- vzdělávání dospělých, jak je definováno ve skupině 85.5
- denní péči o děti, vč. denní péče o děti v jeslích (88.91)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
80.10Předškolní výchova a základní vzdělávání8520Základní vzdělávání na prvním stupni základních škol
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
80.10 2Základní vzdělávání8520Základní vzdělávání na prvním stupni základních škol