85.2 Primární vzdělávání

NACE Kód
852
NACE Zkrácený text
Primární vzdělávání
NACE Text
Primární vzdělávání
NACE Definice