84.30 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

NACE Kód
8430
NACE Zkrácený text
Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
NACE Text
Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
NACE Definice
Zahrnuje:
- financování a správu státních programů sociálního zabezpečení:
- nemocenské, úrazové pojištění a pojištění nezaměstnanosti
- starobní důchody
- programy na vyrovnání finančních ztrát v důsledku mateřství, dočasné pracovní neschopnosti, ovdovění atd.

Nezahrnuje:
- sociální zabezpečení jiné než povinné (65.30)
- poskytování sociálních služeb a sociální péče (bez poskytování přístřeší) (88.10 a 88.99)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.30Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení8430Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.30Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení8430Vše