84.25 Činnosti v oblasti protipožární ochrany

NACE Kód
8425
NACE Zkrácený text
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
NACE Text
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
NACE Definice
Zahrnuje:
– hašení požárů a protipožární ochranu:
– řízení a zásahy profesionálních a dobrovolných hasičů při hašení požárů, protipožární ochraně, záchraně osob a zvířat, pomoc při místních katastrofách, záplavách, dopravních nehodách atd.

Nezahrnuje:
– protipožární ochranu lesa a hašení lesních požárů (02.40)
– hašení požárů na ropných a plynových polích (09.10)
– hašení požárů a protipožární ochranu na letištích nespecializovanými jednotkami (52.23)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.25Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce8425Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.25Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce8425Vše