84.23 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

NACE Kód
8423
NACE Zkrácený text
Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
NACE Text
Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
NACE Definice
Zahrnuje:
- řízení a provoz správních, občanských, trestních a vojenských soudů a soudního systému, vč. právního zastupování a poradenství jménem státu nebo jsou-li poskytovány státem, hrazené v hotovosti nebo ve službách
- vynášení rozsudků a výklad zákonů
- urovnávání občanských sporů
- řízení věznic a poskytování nápravných služeb, vč. rehabilitačních, bez ohledu na to, zda jsou tyto spravovány a poskytovány státem nebo soukromými subjekty na základě smlouvy nebo dohody

Nezahrnuje:
- poradenství a zastupování v občanských, trestních a jiných záležitostech (69.10)
- činnosti vězeňských škol (oddíl 85)
- činnosti vězeňských nemocnic (86.10)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.23Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví8423Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.23Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví8423Vše