84.22 Činnosti v oblasti obrany

NACE Kód
8422
NACE Zkrácený text
Činnosti v oblasti obrany
NACE Text
Činnosti v oblasti obrany
NACE Definice
Zahrnuje:
- řízení, kontrolu a správu rezortu obrany, kontrolu a nasazení pozemních, námořních, vzdušných a kosmických obranných sil, jako jsou:
- bojové jednotky pozemního vojska, vojenského námořnictva a letectva
- ženijní jednotky, doprava, spoje, zpravodajské služby, materiální a personální zabezpečení a ostatní nebojové jednotky a oddíly
- rezervní a pomocné síly v rezortu obrany
- vojenskou logistiku (zásobování, výzbroj, stavby atd.)
- zdravotní péči o vojenský personál v terénu
- řízení, provoz a podporu sil civilní obrany
- podporu při vypracovávání krizových plánů a provádění cvičení za účasti civilistů a obyvatelstva
- řízení výzkumných a vývojových opatření důležitých pro obranu a s tím spojených prostředků

Nezahrnuje:
- činnosti v oblasti výzkumu a experimentálního vývoje (oddíl 72)
- poskytování vojenské pomoci cizím zemím (84.21)
- činnosti vojenských soudů (84.23)
- poskytování zásob pro domácí pohotovostní použití v případě mírových katastrof (84.24)
- vzdělávání na vojenských školách, univerzitách a akademiích (85.4)
- činnosti vojenských nemocnic (86.10)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.22Činnosti v oblasti obrany8422Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.22Činnosti v oblasti obrany8422Vše