84.2 Činnosti pro společnost jako celek

NACE Kód
842
NACE Zkrácený text
Činnosti pro společnost jako celek
NACE Text
Činnosti pro společnost jako celek
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje činnosti v oblastech zahraničních věcí, obrany, veřejného pořádku a bezpečnosti.