84.13 Regulace a podpora podnikatelského prostředí

NACE Kód
8413
NACE Zkrácený text
Regulace a podpora podnikatelského prostředí
NACE Text
Regulace a podpora podnikatelského prostředí
NACE Definice
Zahrnuje:
- veřejnou správu a regulaci, vč. dotací do různých hospodářských oblastí:
- zemědělství
- územní využití
- energie a zdroje nerostných surovin
- infrastruktura
- doprava
- komunikace
- hotelnictví a cestovní ruch
- velkoobchod a maloobchod
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti a s tím souvisejících prostředků
- řízení obecných záležitostí týkajících se pracovních sil
- realizaci opatření týkajícího se regionálního rozvoje, např. na snížení nezaměstnanosti

Nezahrnuje:
- činnosti v oblasti výzkumu a experimentálního vývoje (oddíl 72)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.13Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu8413Vše, kromě vydávání licencí k vozidlům na poplatkové či smluvní bázi
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.13Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu8413Vše, kromě vydávání licencí k vozidlům na poplatkové či smluvní bázi