84.13.0 Regulace a podpora podnikatelského prostředí

NACE Kód
84130
NACE Zkrácený text
Regulace a podpora podnikatelského prostředí
NACE Text
Regulace a podpora podnikatelského prostředí
NACE Definice
-