84.12 Regulace čin.souv.s posk.zdr.,soc.péče,vzděl.,kr.soc.zabezp.

NACE Kód
8412
NACE Zkrácený text
Regulace čin.souv.s posk.zdr.,soc.péče,vzděl.,kr.soc.zabezp.
NACE Text
Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
NACE Definice
Zahrnuje:
- veřejnou správu programů zaměřených na zlepšení osobní a fyzické pohody občanů:
- zdraví
- vzdělávání
- kultura
- sport
- rekreace
- životní prostředí
- bydlení
- sociální služby
- veřejnou správu výzkumných a vývojových politik a s tím souvisejících prostředků pro tyto oblasti

Zahrnuje také:
- financování rekreačních a kulturních činností
- rozdělování grantů umělcům
- správu programů v oblasti zásobování pitnou vodou
- řízení sběru a likvidace odpadů
- správu programů na ochranu životního prostředí
- správu programů pro výstavbu bytů

Nezahrnuje:
- likvidaci odpadních vod a odpadů, odstraňování znečištění životního prostředí (oddíly 37, 38 a 39)
- činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- vzdělávání (viz sekce P)
- činnosti související s lidským zdravím (oddíl 86)
- muzea a jiná kulturní zařízení (oddíl 91)
- činnosti státních knihoven a archivů (91.01)
- sportovní a jiné rekreační činnosti (oddíl 93)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.12Usměrňování činností institucí poskytujících zdravotnickou péči, vzdělávání, kulturní a jiné sociální služby kromě sociálního zabezpečení8412Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.12Usměrňování činností institucí poskytujících zdravotnickou péči, vzdělávání, kulturní a jiné sociální služby kromě sociálního zabezpečení8412Vše