84.12.0 Regulace čin.souv.s posk.zdr.,soc.péče,vzděl.,kr.soc.zabezp.

NACE Kód
84120
NACE Zkrácený text
Regulace čin.souv.s posk.zdr.,soc.péče,vzděl.,kr.soc.zabezp.
NACE Text
Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
NACE Definice