84.11 Všeobecné činnosti veřejné správy

NACE Kód
8411
NACE Zkrácený text
Všeobecné činnosti veřejné správy
NACE Text
Všeobecné činnosti veřejné správy
NACE Definice
Zahrnuje:
- správní činnosti výkonných a legislativních ústředních, regionálních a místních orgánů
- správu a dohled nad finančními záležitostmi:
- realizace daňových programů
- vybírání daní a celních poplatků, prošetřování daňových prohřešků
- celní správu
- sestavování rozpočtu a správu veřejných prostředků a státního dluhu:
- shánění a získávání peněžních prostředků a kontrola nad jejich vydáváním
- řízení celkové (státní) výzkumné a vývojové politiky a s tím souvisejících prostředků
- řízení a provádění celkového hospodářského a sociálního plánování a statistických služeb na různých úrovních

Nezahrnuje:
- provoz budov vlastněných státem nebo využívaných státními institucemi (68.2 a 68.3)
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení osobní a fyzické pohody občanů a s tím spojených prostředků (84.12)
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti (84.13)
- řízení výzkumných a vývojových opatření důležitých pro obranu a s tím spojených prostředků (84.22)
- provoz státních archivů (91.01)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.11Všeobecné činnosti veřejné správy8411Vše
75.14Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek8411Všeobecné občanské a jiné všeobecné činnosti
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.11Všeobecné činnosti veřejné správy8411Vše
75.14Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek8411Všeobecné občanské a jiné všeobecné činnosti