84.1 Veřejná správa a hospodářská a sociální politika

NACE Kód
841
NACE Zkrácený text
Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
NACE Text
Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje všeobecné činnosti veřejné správy (např. výkonnou, legislativní, finanční a jinou správu na všech úrovních) a dohled v oblasti hospodářské a sociální.