82.99 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

NACE Kód
8299
NACE Zkrácený text
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
NACE Text
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
– zajišťování doslovných zápisů a stenografických záznamů soudních jednání a následných přepisů, jako:
– soudní zprávy nebo stenografické záznamy
– veřejné stenografické služby
– titulkování živých televizních přenosů ze schůzí, konferencí v reálném čase (tj. simultánně)
– správu adresářů s čárkovými kódy
– tisk čárkových kódů
– obstarávání finančních prostředků na základě smlouvy nebo dohody
– služby spojené se znovuzískáním majetku
– vybírání mincí z parkovacích hodin
– činnosti nezávislých aukcionářů
– správu věrnostních programů
– ostatní jinde nezařazené podpůrné činnosti pro podnikání

Nezahrnuje:
– titulkování filmů a videozáznamů, opatřování popisek a titulků (59.12)
– přepisy dokumentů (82.19)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.87Ostatní podnikatelské činnosti j. n.8299Činnosti nezávislých dražitelů; činnosti spojené s nákupními kupóny; odečty plynoměrů, vodoměrů a elektroměrů
75.13Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu8299Vydávání licencí k vozidlům na poplatkové či smluvní bázi
74.85Sekretářské a překladatelské činnosti8299Telefonní základní kancelářské operace, kromě call center a základních telefonních informačních činností; stenografické záznamy soudního jednání a veřejné stenografické činnosti a následný přepis záznamů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.85Sekretářské a překladatelské činnosti8299Telefonní základní kancelářské operace, kromě call center a základních telefonních informačních činností Stenografické záznamy soudního jednání a veřejné stenografické činnosti a následný přepis záznamů
74.87Ostatní podnikatelské činnosti j. n.8299Činnosti nezávislých dražitelů Činnosti spojené s nákupními kupóny Odečty plynoměrů, vodoměrů a elektroměrů
75.13Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu8299Vydávání licencí k vozidlům na poplatkové či smluvní bázi