82.19 Kopírování,příprava dokumentů,ostat.kancel.podpůr.činnosti

NACE Kód
8219
NACE Zkrácený text
Kopírování,příprava dokumentů,ostat.kancel.podpůr.činnosti
NACE Text
Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
NACE Definice
Tato třída zahrnuje celou řadu specializovaných kancelářských podpůrných činností. Činnosti kopírování/rozmnožování, tisku zde zahrnuté pokrývají tisk pouze minimálním nákladem.

Zahrnuje:
– přípravu dokumentů
– editování a korekturu dokumentů
– psaní a zpracovávání textů (na psacím stroji, počítači)
– podpůrné sekretářské služby
– přepis dokumentů a další sekretářské služby
– psaní dopisů a resumé
– poskytování pronájmu poštovních přihrádek a jiné poštovní a zasílací služby, jako je předběžné třídění, adresování atd.
– fotokopírování
– rozmnožování
– plánografické kopírování
– ostatní služby související s kopírováním dokumentů (bez poskytování tiskařských služeb, jako je příprava tisku, ofsetový tisk, rychlotisk, digitální tisk)

Nezahrnuje:
– tisk dokumentů (ofsetový tisk, rychlotisk atd.) (18.12)
– přípravu tisku (18.13)
– organizování reklamních kampaní (poštou, elektronicky) (73.11)
– specializované stenografické činnosti, jako jsou soudní záznamy (82.99)
– veřejné stenografické služby (82.99)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
64.11Činnosti státní pošty8219Pronajímání poštovních schránek
74.85Sekretářské a překladatelské činnosti8219Specializované administrativní činnosti: psaní; přepisování záznamu z pásky nebo disku; korektury; kopírování, rozmnožování atd.
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
64.11 1Poštovní podací a dodací činnosti8219Pronajímání poštovních schránek
74.85Sekretářské a překladatelské činnosti8219Specializované administrativní činnosti: – psaní – přepisování záznamu z pásky nebo disku – korektury – kopírování, rozmnožování