82.19.0 Kopírování,příprava dokumentů,ostat.kancel.podpůr.činnosti

NACE Kód
82190
NACE Zkrácený text
Kopírování,příprava dokumentů,ostat.kancel.podpůr.činnosti
NACE Text
Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
NACE Definice
-