81.30 Činnosti související s úpravou krajiny

NACE Kód
8130
NACE Zkrácený text
Činnosti související s úpravou krajiny
NACE Text
Činnosti související s úpravou krajiny
NACE Definice
Zahrnuje:
- výsadbu, péči a údržbu parků a zahrad pro:
- soukromou a veřejnou bytovou zástavbu
- stavby veřejných a poloveřejných subjektů (školy, nemocnice, administrativní budovy, kostely atd.)
- průmyslovou a komerční zástavbu
- péči a údržbu:
- komunálních ploch (parků, zelených ploch, hřbitovů atd.)
- dopravních komunikací (silnic, železničních a tramvajových tratí, vodních cest, přístavů)
- ozelenění:
- budov (střešní zahrady, zimní zahrady, ozelenění fasád atd.)
- hřišť a stadionů (fotbalových hřišť, golfových hřišť atd.), školních hřišť, rekreačních luk a jiných prostor pro volný čas
- ozelenění a údržbu ploch v okolí stojatých a tekoucích vod (sběrných nádrží, proměnlivých vlhkých ploch, rybníků, plaveckých bazénů, vodních příkopů, vodotečí, čistíren odpadních vod)
- pěstování porostů na ochranu před hlukem, větrem, erozí a oslněním

Nezahrnuje:
- produkci pro obchod a výsadbu rostlin a stromů pro komerční účely (oddíly 01, 02)
- stromkové a lesní školky (01.30, 02.10)
- udržování pozemků v dobrém ekologickém stavu pro využití v zemědělství (01.61)
- stavební činnosti související s tvorbou a úpravou krajiny (sekce F)
- plánování a návrhy na úpravu krajiny, činnosti architektů (71.11)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
01.41Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch8130Činnosti související s úpravou krajiny (zahradní a sadové úpravy, úpravy za účelem ochrany životního prostředí), řez stromů a keřů, přesazování velkých stromů (ne však, pokud jde o zemědělskou činnost)
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
01.41Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch8130Činnosti související s úpravou krajiny (zahradní a sadové úpravy, úpravy za účelem ochrany životního prostředí), řez stromů a keřů, přesazování velkých stromů (ne však, pokud jde o zemědělskou činnost)