81.10 Kombinované pomocné činnosti

NACE Kód
8110
NACE Zkrácený text
Kombinované pomocné činnosti
NACE Text
Kombinované pomocné činnosti
NACE Definice
Tato třída zahrnuje poskytování kombinovaných pomocných služeb v objektech zákazníka. K těmto službám patří celkový úklid a údržba interiéru, likvidace odpadků, strážní a bezpečnostní služba, třídění pošty, recepce, praní prádla a související podpůrné činnosti pro provoz objektu. Tyto podpůrné činnosti jsou vykonávány provozními pracovníky, kteří nemají nic společného s podnikáním nebo činnostmi zákazníka a nenesou ani za činnosti zákazníka žádnou odpovědnost.

Nezahrnuje:
- poskytování pouze jedné z podpůrných služeb (např. celkový úklid interiéru) nebo vykonávání pouze jediného úkolu (např. topení) (viz příslušná třída podle poskytované činnosti)
- poskytování řídících a provozních pracovníků pro úplný provoz zařízení klienta, např. hotel, restauraci, důl, nemocnici (viz třída provozované jednotky)
- správu a obsluhu počítačových systémů anebo zařízení na zpracování dat u klienta (62.03)
- provoz nápravných zařízení na základě smlouvy nebo dohody (84.23)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
70.32Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy8110Úklid a údržba prostorů v budovách, řízení a kontrolování topení, ventilace a klimatizace, provádění drobných oprav; zahrnuje také část činností správců domů, domovníků, školníků atd.
75.14Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek8110Činnost vládou vlastněných nebo užívaných budov
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
70.32Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy8110Úklid a údržba prostorů v budovách, řízení a kontrolování topení, ventilace a klimatizace, provádění drobných oprav; zahrnuje také část činností správců domů, domovníků, školníků atd.
75.14Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek8110Činnost vládou vlastněných nebo užívaných budov