79.90 Ostatní rezervační a související činnosti

NACE Kód
7990
NACE Zkrácený text
Ostatní rezervační a související činnosti
NACE Text
Ostatní rezervační a související činnosti
NACE Definice
Zahrnuje:
- ostatní rezervační služby související s cestováním:
- rezervaci dopravy, hotelů, restaurací, pronájmu automobilů, zábavních a sportovních akcí atd.
- timeshare programy (právo užívat rekreační zařízení na stanovený časový úsek během roku minimálně na 3 roky dopředu)
- činnosti agentur, zabývajících se prodejem vstupenek na divadelní představení, sportovní a další rekreační a zábavní akce
- pomocné služby návštěvníkům:
- poskytování cestovních informací
- činnosti průvodců
- činnosti na propagaci cestovního ruchu

Nezahrnuje:
- činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří (79.11 a 79.12)
- plánování a provádění akcí jako shromáždění, kongresy a konference (82.30)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
92.34Ostatní zábavní činnosti j. n.7990Činnosti agentur, zabývajících se prodejem vstupenek na zábavní akce (předprodej vstupenek)
63.30Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti7990Činnosti místních turistických informačních a ubytovacích středisek; činnosti turistických průvodců
92.62Ostatní sportovní činnosti7990Předprodej vstupenek na sportovní akce - agentury
92.72Ostatní rekreační činnosti j. n.7990Předprodej vstupenek na divadelní a jiné zábavní akce
92.32Provoz kulturních zařízení7990Provoz agentur, zabývajících se prodejem vstupenek