78.30 Ostatní poskytování lidských zdrojů

NACE Kód
7830
NACE Zkrácený text
Ostatní poskytování lidských zdrojů
NACE Text
Ostatní poskytování lidských zdrojů
NACE Definice
Tato třída zahrnuje poskytování lidských zdrojů zákazníkům. Jednotky klasifikované v této třídě reprezentují zaměstnavatele, který eviduje mzdové, daňové a jiné finanční a personální záležitosti zaměstnance, nezodpovídá však za řízení a kontrolu zaměstnanců.

Poskytování lidských zdrojů (přenechání pracovních sil) se praktikuje dlouhodobě nebo na dobu neurčitou, jednotky klasifikované v této třídě vykonávají širokou škálu povinností souvisejících s personálním řízením.

Nezahrnuje:
- poskytování lidských zdrojů zároveň s řízením nebo dohledem nad provozem podniku (třídy činnosti příslušného podniku)
- přenechávání pracovních sil za účelem přechodného nahrazení nebo posílení stavu zaměstnanců klienta na časově omezené období (78.20)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.50Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil7830Dlouhodobé poskytování lidských zdrojů a řízení lidských zdrojů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.50Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil7830Dlouhodobé poskytování lidských zdrojů a řízení lidských zdrojů