77.40 Leasing duš.vlastnictví, kromě děl chráněn.autorským právem

NACE Kód
7740
NACE Zkrácený text
Leasing duš.vlastnictví, kromě děl chráněn.autorským právem
NACE Text
Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
NACE Definice
Tato třída zahrnuje činnosti spojené s povolováním užívat produkty chráněné jako duševní vlastnictví a podobné produkty, za které se vlastníkovi (autorovi) produktu platí autorský honorář nebo licenční poplatek (tj. majetková hodnota). Leasing těchto produktů může mít různou podobu, jako povolení ke kopírování, užití v následných procesech nebo produktech, obchodní činnosti v rámci franšízingu atd. Aktuální vlastník mohl, ale také nemusel tyto produkty vytvořit.

Zahrnuje:
- leasing produktů chráněných jako duševní vlastnictví a podobných produktů (kromě děl chráněných autorským zákonem, jako jsou knihy nebo software)
- přijímání poplatků za užívání následujících produktů:
- patenty
- ochranné známky
- obchodní značky
- práva na průzkum nerostného bohatství
- franšízové dohody

Nezahrnuje:
- získávání vlastnických práv k dílům chráněným autorským právem a vydavatelské činnosti (oddíly 58 a 59)
- vydávání a šíření děl chráněných autorským právem (knihy, software, filmy) (oddíly 58 a 59)
- leasing pozemků, budov a bytů (68.20)
- operativní leasing hmotných produktů (77.1, 77.2 a 77.3)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.87Ostatní podnikatelské činnosti j. n.7740Leasing nehmotného majetku, kromě finančního
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.87Ostatní podnikatelské činnosti j. n.7740Leasing nehmotného majetku, kromě finančního