77.4 Leasing duš.vlastnictví, kromě děl chráněn.autorským právem

NACE Kód
774
NACE Zkrácený text
Leasing duš.vlastnictví, kromě děl chráněn.autorským právem
NACE Text
Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
NACE Definice
-