77.39 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení, výrobků j. n.

NACE Kód
7739
NACE Zkrácený text
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení, výrobků j. n.
NACE Text
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing ostatních strojů a zařízení bez obsluhy, které jsou obecně užívány odvětvími ekonomiky jako výrobní prostředky:
- motorů a turbín
- obráběcích strojů
- těžebních strojů a zařízení, zařízení pro těžbu ropy
- profesionálních rozhlasových, televizních a komunikačních zařízení
- zařízení pro filmový průmysl
- měřících a kontrolních zařízení
- ostatních strojů pro vědecké nebo průmyslové využití
- pronájem a operativní leasing pozemních dopravních prostředků a zařízení (kromě osobních a nákladních automobilů) bez řidiče:
- motocyklů, karavanů, obytných přívěsů atd.
- kolejových vozidel

Zahrnuje také:
- pronájem zvířat (např. dostihových koní, stád)
- pronájem kontejnerů (např. obytných, kancelářských)
- pronájem palet

Nezahrnuje:
- pronájem jízdních kol (77.21)
- pronájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení (77.31)
- pronájem stavebních strojů a zařízení (77.32)
- pronájem kancelářských strojů a zařízení, vč. počítačů (77.33)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
71.34Pronájem ostatních strojů a zařízení7739Vše
71.32Pronájem stavebních strojů a zařízení7739Pronájem stavebních buněk k ubytování a pro administrativní účely
71.21Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků7739Pronájem a operativní leasing pozemních dopravních prostředků bez řidiče, kromě automobilů: kolejová vozidla, motocykly, karavany, kempinkové vozy atd.
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
71.21Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků7739Pronájem a operativní leasing pozemních dopravních prostředků bez řidiče, kromě automobilů: - kolejová vozidla, motocykly, karavany, kempinkové vozy atd.
71.32Pronájem stavebních strojů a zařízení7739Pronájem stavebních buněk k ubytování a pro administrativní účely
71.34Pronájem ostatních strojů a zařízení7739Vše