75 Veterinární činnosti

NACE Kód
75
NACE Zkrácený text
Veterinární činnosti
NACE Text
Veterinární činnosti
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje poskytování zdravotní péče a kontrolní vyšetření užitkových zvířat a zvířat v zájmovém chovu. Tyto činnosti jsou poskytovány kvalifikovanými veterináři na veterinárních klinikách, ambulancích, při návštěvách na farmách, ohradách, útulcích nebo doma, v soukromých konzultačních a operačních sálech nebo jinde. Zahrnuje rovněž činnosti sanitek pro nemocná zvířata.