75.00 Veterinární činnosti

NACE Kód
7500
NACE Zkrácený text
Veterinární činnosti
NACE Text
Veterinární činnosti
NACE Definice
Zahrnuje:
– zdravotní péči a kontrolní vyšetření užitkových zvířat
– zdravotní péči a kontrolní vyšetření zvířat v zájmovém chovu

Zahrnuje také:
– činnosti veterinárních asistentů nebo jiného veterinárního personálu
– klinicko-patologické a jiné diagnostické činnosti pro zvířata
– sanitní činnosti související s pohotovostní službou a transportem nemocných zvířat
– laboratorní zkoušky vzorků zvířat

Nezahrnuje:
– ošetřování a péči o hospodářská zvířata bez lékařského ošetření (01.62)
– stříhání ovcí (01.62)
– houfování stád, vyhánění dobytka, příprava pastvin, kastrace drůbeže atd. (01.62)
– činnosti spojené s inseminací, plemenářské služby (01.62)
– ošetřování a péči o domácí zvířecí mazlíčky bez lékařského ošetření (96.09)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.20Veterinární činnosti7500Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.20Veterinární činnosti7500Vše