75.0 Veterinární činnosti

NACE Kód
750
NACE Zkrácený text
Veterinární činnosti
NACE Text
Veterinární činnosti
NACE Definice
-