74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

NACE Kód
74
NACE Zkrácený text
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
NACE Text
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje poskytování externích vědeckých a technických služeb (kromě právního a daňového poradenství; činností architektů a inženýrů; technických zkoušek a analýz; činností podnikového poradenství; výzkumu a vývoje a reklamních činností).