74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

NACE Kód
7490
NACE Zkrácený text
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
NACE Text
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
NACE Definice
Tato třída zahrnuje poskytování celé řady služeb zejména pro komerční zákazníky. Obsahuje činnosti, pro něž jsou potřebné vyspělé profesní, vědecké a technické dovednosti. Nezahrnuje běžné rutinní postupy, které mají zpravidla krátké trvání.

Zahrnuje:
- zprostředkovatelské, makléřské činnosti, tj. sjednání nákupu a prodeje malých a středních obchodů, vč. profesionálních praxí, kromě realitních makléřů
- činnosti patentových makléřů (kteří sjednávají nákup a prodej patentů)
- činnosti odhadců, kromě pro nemovitosti a pojišťovny (pro starožitnosti, šperky atd.)
- audit účtů a informace o přepravních tarifech pro dopravu zboží (sazba za dopravné)
- činnosti předpovědi počasí
- bezpečnostní poradenství
- zemědělské poradenství
- environmentální (ekologické) poradenství
- ostatní technické poradenství
- činnosti poradců, kromě architektů, inženýrů a poradců pro oblast řízení
- činnosti stavebního dozoru, stavebního ekonoma a rozpočtáře

Zahrnuje také:
- činnosti agentů a agentur, které zastupují jednotlivce ve snaze získat pro ně vystoupení ve filmu, v televizi, divadle a jiných oblastech zábavy nebo na sportovních akcích; vyhledávání nakladatelů či producentů knih, divadelních her, uměleckých děl, fotografií atd.

Nezahrnuje:
- velkoobchod s ojetými automobily prostřednictvím aukcí (45.1)
- on-line aukce (maloobchod) (47.91)
- činnosti aukčních domů (maloobchod) (47.79)
- činnosti makléřů nemovitostí (68.31)
- účetnické činnosti (69.20)
- činnosti poradců v oblasti řízení (70.22)
- poradenské činnosti architektů a inženýrů (71.1)
- navrhování strojů a průmyslových zařízení (71.12 a 74.10)
- provádění veterinárních zkoušek a kontrol v souvislosti s výrobou potravin (71.20)
- reklamní činnosti (73.1)
- vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur pro reklamy a jejich umístění (73.11)
- pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
- činnosti nezávislých aukcionářů (82.99)
- správu věrnostních programů (82.99)
- spotřební úvěr a úvěrové poradenství (88.99)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.20Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství7490Činnosti související s předpovědí počasí; činnosti stavebního dozoru, stavebních rozpočtářů
74.60Pátrací a ochranné činnosti7490Poradenství ohledně bezpečnosti
74.14Poradenství v oblasti podnikání a řízení7490Poradenství pro zemědělství (agronomů atd.)
63.40Ostatní činnosti související s dopravou7490Zajišťování dopravních dokumentů (účetní audit a informace o přepravních tarifech)
74.87Ostatní podnikatelské činnosti j. n.7490Zahrnuje činnosti: obchodních makléřů, tj. zprostředkování nákupu a prodeje malého a středního rozsahu včetně profesionálních služeb; odhadců jiných než odhadců realit a pro pojišťovnictví; poradců jiných než technických a inženýrských j. n.; agentů a agentur zastupujících jednotlivce ve snaze získat pro něho angažmá v hraných filmech, divadelních představeních nebo jiných druzích zábavy nebo ve sportovních atrakcích nebo vyhledávání nakladatelů či producentů knih, her, uměleckých děl, fotografií atd.