73.20 Průzkum trhu a veřejného mínění

NACE Kód
7320
NACE Zkrácený text
Průzkum trhu a veřejného mínění
NACE Text
Průzkum trhu a veřejného mínění
NACE Definice
Zahrnuje:
- šetření tržního potenciálu, informovanosti, akceptace a znalosti výrobků a služeb a spotřebitelských zvyklostí za účelem propagace prodeje a vývoje nových výrobků a služeb, vč. statistických analýz a výsledků
- průzkum veřejného mínění k politickým, hospodářským a sociálním tématům a s ním spojené statistické analýzy
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.13Průzkum trhu a veřejného mínění7320Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.13Průzkum trhu a veřejného mínění7320Vše