73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění

NACE Kód
732
NACE Zkrácený text
Průzkum trhu a veřejného mínění
NACE Text
Průzkum trhu a veřejného mínění
NACE Definice