73.12 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

NACE Kód
7312
NACE Zkrácený text
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
NACE Text
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
NACE Definice
Zahrnuje:
- mediální prezentace, tj. prodej nebo další prodej vysílacího času nebo prostoru v různých médiích pro reklamní účely, v zastoupení

Nezahrnuje:
- prodej reklamního času nebo prostoru přímo od vlastníků médií (vydavatelů atd.) (viz odpovídající třída činnosti vlastníka médií)
- činnosti v oblasti styku s veřejností (70.21)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.40Reklamní činnosti7312Prezentace v médiích, tj. prodej času a místa reklamní agenturou v různých médiích
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.40Reklamní činnosti7312Prezentace v médiích, tj. prodej času a místa reklamní agenturou v různých médiích