73.12.0 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

NACE Kód
73120
NACE Zkrácený text
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
NACE Text
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
NACE Definice
-