73.11 Činnosti reklamních agentur

NACE Kód
7311
NACE Zkrácený text
Činnosti reklamních agentur
NACE Text
Činnosti reklamních agentur
NACE Definice
Tato třída zahrnuje poskytování celé škály reklamních služeb (buď pomocí vlastní kapacity podniku nebo prostřednictvím subdodavatele), vč. poradenství, kreativních služeb, výroby propagačního materiálu a nákupu.

Zahrnuje:
– vytváření a realizaci propagačních/reklamních kampaní:
– vytváření a umístění reklam v časopisech, novinách, rozhlasu, televizi, na internetu nebo v jiných médiích
– vytváření a umístění venkovních reklam: billboardy, panely, vývěsky a nástěnky, plakáty, ve výkladních skříních, ve výstavních prostorách, na dopravních prostředcích atd.
– reklama ve vzduchu
– distribuce a dodávání reklamního materiálu nebo vzorků
– vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur a jejich umístění
– provádění marketingových kampaní a jiných reklamních služeb s cílem získat a udržet si zákazníka:
– propagace výrobků
– podpora odbytu v maloobchodních prodejnách
– přímá reklama poštou
– marketingové poradenství

Nezahrnuje:
– publikování propagačních materiálů (58.19)
– výrobu reklamních vysílání pro televizi a film (59.11)
– výrobu reklamních vysílání pro rozhlas (59.20)
– průzkum trhu (73.20)
– reklamní fotografie (74.20)
– pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
– zásilkové činnosti (82.19)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.40Reklamní činnosti7311Vše, kromě prezentací v médiích, poskytování reklamního prostoru
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.40Reklamní činnosti7311Vše, kromě prezentací v médiích, poskytování reklamního prostoru