72.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

NACE Kód
7220
NACE Zkrácený text
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
NACE Text
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
NACE Definice
Zahrnuje:
- výzkum a vývoj v oblasti společenských (sociálních) věd
- výzkum a vývoj v oblasti humanitních věd
- interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti sociálních a humanitních věd

Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: ekonomie, práva, psychologie, sociologie, filozofie, náboženství, historie, lingvistiky a jazyků, literatury, pedagogiky, umění atd.

Nezahrnuje:
- průzkum trhu (73.20)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
73.20Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd7220Vše
73.10Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd7220Multidisciplinární výzkum a vývoj s převahou společenských a humanitních věd
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
73.10Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd7220- multidisciplinární s převahou společenských a humanitních věd
73.20Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd7220Vše