72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických věd

NACE Kód
7219
NACE Zkrácený text
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických věd
NACE Text
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
NACE Definice
Zahrnuje:
- výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti biotechnologie:
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
- výzkum a vývoj v oblasti technických věd a technologie
- výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
- výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd
- interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti přírodních a technických věd

Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: matematiky, fyziky, astronomie, chemie, strojírenství, hutnictví, dobývání, zoologie, biologie, medicíny, geologie, oceánografie, zemědělství, životního prostředí atd.
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
73.10Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd7219Soustavné studium a tvůrčí úsilí ve třech druzích výzkumu a vývoje (již definovaných), v přírodních vědách kromě biotechnologie a v technických vědách (v matematice, fyzice, astronomii, chemii, vědách o životě, lékařských vědách, vědách o zemi, zemědělství atd.); multidisciplinární výzkum a vývoj s převahou přírodních a technických věd