72.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

NACE Kód
721
NACE Zkrácený text
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
NACE Text
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Patří sem i výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie, lékařství a zemědělských věd.