72.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

NACE Kód
721
NACE Zkrácený text
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
NACE Text
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Patří sem i výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie, lékařství a zemědělských věd.
  • Radovan Dušek

    Kam lze v současném systému NACE zařadit činnosti v oblasti výzkumu a vývoje farmaceutických produktů a zdravotnických prostředků (realizace klinických hodnocení farmaceutických produktů a ZP)?